Зміст

Наша школа

Родина, друзі, рідний край!
І скрізь в тобі потреба.
Твори! Учись! Знайди! Пізнай!
Повір у себе!

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 - навчальний заклад, який забезпечує гармонійно-розвинену особистість школяра.

Управління освітнім процесом здійснюється на громадських засадах, що зумовлює тісну співпрацю з органами батьківського самоврядування та Піклувальною радою школи. 

Навчальний процес школа здійснюється за денною формою навчання, працює на принципах доступності, гуманізму, демократизму, поєднання державного управління й громадського самоврядування.

Педагогічний колектив успішно формує в учнів навчально-пізнавальну активність, учить логічно мислити, шукати нестандартні шляхи розв"язання завдань.

У школі добре налагоджена індивідуальна робота з учнями.

Педагогічний колектив школи працює над реалізацією науково-методичної проблеми " Формування професійної мобільності педагогічних працівників в умовах запровадження нових державних стандартів освіти".

Запровадження інноваційних педагогічних технологій дозволяє забезпечити здійснення завдань особистісно-зорієнтованого й компетентісного підходів до організації навчального виховного процесу, сприяє накопиченню нових моделей його організації, підвищує інтерес педагогів до застосування інноваційних технологій у вирішенні проблем практичної освіти.

Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами, розстановка кадрів умотивована і раціональна, здійснюється з урахуванням творчих здібностей, професійних запитів учителів. 

Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є:

  • - наступність у роботі вчителя;
  • - педагоггічний досвід та кваліфікація учителя.

У школі працює 26 педагогічних працівників з них 4 сумісники.

Педагогічні працівники школи мають такий кваліфікаційний рівень:

  • спеціаліст - 11
  • спеціаліст ІІ к. - 1
  • спеціаліст І к. - 5
  • спеціаліст вищої категорії - 9
  • старший учитель - 4