Зміст

Дитинство - найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме в дитячі роки людина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить не тільки доля кожної конкретної дитини, а й розвиток суспільства в цілому.

Базовим документом, спрямованим на захист дітей, є Конвенція про права дитини, прийнята Організацією Об'єднаних Націй.

З часу ратифікації Конвенції про права дитини Україна значно просунулася як на шляху вдосконалення нормативно-правової бази, покликаної забезпечити виконання положень Конвенції ООН про права дитини, так і в справі забезпечення цих прав на практиці.

Найголовніший закон - Конституція України - гарантує рівність у правах дітей незалежно від походження, а також від того, народилися вони в шлюбі чи ні.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом. Утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на державу.

 

 1. Лист Міністерства від 30.01.2014 № 1/9-80 "Щодо профілактичної роботи з запобігання  правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді"
 2. Наказ Міністерства від 03.08.2012 № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року "
 3. Наказ Міністерства від 30.12.2010 № 1312 "Про виконання  законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону  України від 21 січня 2010 року  № 1312 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії “Стоп насильству!” на період до 2015 року”"
 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім′ї або реальну його загрозу" (від 26.04.2003 N 616).
 5. Наказ Мінсім′ямолодьспорту і МВС "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім′ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім′ї" (від 07.09.2009 N 3131/386).

РОБОТА З ПРОФІЛАКТИКИ  ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

В основу роботи адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх покладено план заходів Міністерства освіти і науки щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень» .

В школі розроблено систему роботи з профілактики правопорушень.

Вона складається з наступного:

1.    Робота Ради профілактики правопорушень:

 • - Розгляд питань впливу сім'ї на виховання.
 • - Розгляд конкретних правопорушень.
 • - Постановка на шкільний облік правопорушників.
 • - Робота з сім'ями групи ризику

2.  Організація контролю за станом відвідування учнями школи:   

На виконання ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 53 Конституції України, з метою охоплення учнів школи навчанням та контролю за відвідуванням навчальних занять учнями школи в навчальному закладі здійснюється систематична робота. Стан відвідування навчальних занять учнями школи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи, соціального педагога, класних керівників. Ведеться журнал обліку пропущених уроків, куди черговий вчитель щодня вносить дані з класних журналів. З учнями і батьками проводяться бесіди, регулярна профілактична робота з попередження пропуску уроків без поважних причин.

Алгоритм контролю за обліком відвідування учнями школи наступний:

 • - щоденний контроль адміністрації за відвідуванням учнями школи (систематичне проведення рейдів контролю);
 • - робота класних керівників та активу класу щодо попередження пропусків уроків учнями без поважних причин (відвідування вдома, ведення зошитів з обліку відвідування занять, відвідування батьківським комітетом класу проблемних сімей, ведення зошитів індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень тощо);
 • - інформування адміністрацією закладу, класними керівниками батьків ( виклики до школи, письмове інформування);
 • - заслуховування на Раді з профілактики правопорушень;
 • - проведення шкільним практичним психологом різних видів діагностик, опитувань та анкетування.    

3. Місячник та тиждень правових знань:

 • - Класні виховні години на правову тематику.
 • - зустріч з працівниками правоохоронних органів.
 • - Зустріч з лікарями.
 • - Бесіди на правову тематику.
 • - Година запитань і відповідей.

4. Облік дітей, схильних до правопорушень.

5.Облік батьків, які не займаються вихованням дітей.

6. Виховання свідомої дисципліни учнів:

 • - Чергування учнів та вчителів по школі.
 • - Розгляд порушників дисципліни на класних зборах.
 • - Розгляд порушників дисципліни на зібраннях органів учнівського самоврядування.

             Наказом директора школи створено Раду  з профілактики правопорушень, до складу якої включено представників вчительського колективу. Робота Ради щорічно планується, засідання комісії проводяться періодично, по мірі надходження питань. На кожному засіданні ведуться протоколи, які зберігаються у заступника голови Радипрофілакти. Розглядаються різні питання щодо роботи з учнями девіантної поведінки, аналізується робота класних керівників, керівників гуртків щодо залучення учнів до участі в заходах, заняттях у гуртках та секціях.

           Діагностичну роботу (тестування учнів на схильність до девіантної поведінки) і корекційну роботу з учнями проводить практичний психолог та соціальний педагог. Соціально-психологічною службою школи надаються рекомендації педагогам у роботі з учнями, які мають прояви девіантної поведінки, проводяться індивідуальні бесіди та надаються психолого- педагогічні консультації батькам.

 • mon
 • soippo
 • vo
 • osvitaua