Зміст

Реалізація концепції «Нова Українська Школа»

КОНЦЕПЦІЯ НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Закон України про освіту

Укази Президента України:

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

Про Національну доктрину розвитку освіти

Постанова КМУ від 20.04.2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
Наказ МОН від 10.06.2011 р. №572 Про типові навчальні плани початкової школи
Наказ МОН від 12.09.2011 р. №1050 «Про навчальні програми для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Наказ МОН від 30.08.2011 р. №996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додатки 1-12)
Наказ МОН від 25.05.2012 р. № 627 «Стосовно вивчення стану готовності навчальних закладів до впровадження нових стандартів початкової освіти»

  • mon
  • soippo
  • vo
  • osvitaua